Reguli privind procedura de vaccinare antirabică a animalelor receptive

User Rating:  / 0
PoorBest 

rabieRabia (turbarea) este o boală produsă de un virus care afectează sistemul nervos central (creierul şi măduva spinarii) atât la animale cât şi la oameni.

Apare foarte rar la animalele domestice vaccinate, dar poate fi contractată foarte uşor în cazul în care un animal domestic nevaccinat intră în contact cu un alt animal domestic, sau sălbatic bolnav şi este muşcat de acesta.

Rabia se transmite la om prin contactul cu saliva infectată a animalului bolnav în urma muşcăturilor sau zgârieturilor.
Din motive de ordin social şi economic, Rabia, este în atenţia serviciilor veterinare din România şi din Uniunea Europeană, fiind întocmite în acest sens programe europene, naţionale şi judeţene de supraveghere a bolii precum şi asigurarea de fonduri europene prin cofinanţarea monitorizării, prevenirii şi combaterii unor boli transmisibile (exemplu, pentru vaccinarea antirabică cu momeli vaccinale a vulpilor), în baza Deciziei C. E. nr. 870 / 2011.

Pentru implementarea programul de prevenire şi combatere a Rabiei anual se efectuează acţiuni specifice, stabilite pe etape de desfăşurare, acţiuni coordonate de personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A judeţeană în colaborare cu. Direcţia Silvică Judeţeană, A.J.V.P.S , responsabilii Fondurilor de vânătoare private, Direcţia de Sănătate Publică şi proprietarii de animale, acţiuni care sunt direcţionate, prioritar, pentru:

 • Catagrafia lunară a câinilor şi pisicilor cu stăpân cunoscut din localităţile judeţului şi a animalelor receptive din mediul silvatic.
 • Identificarea şi confirmarea cazurilor de Rabie prin teste de laborator şi depistarea originii bolii.
 • Limitarea răspândirii bolii prin protejarea teritoriului de zonele infectate.
 • Controlul permanent a stării de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, receptive.
 • Implicarea autorităţiilor locale pentru gestionarea, comform normelor legale, a câinilor comunitari (capturarea, sterilizarea, vaccinarea antirabică şi efectuarea tratamentelor antiparazitare).
 • Respectarea legilaţiei în vigoare precum şi a regulilor de recoltare, ambalare şi transport al probelor la laborator pentru diagnosticul Rabiei.
 • Imunoprofilaxia antirabică prin vaccinarea carnasierelor domestice şi a vulpilor din zona silvatică.

Vaccinarea profilactică antirabică a căinilor, a pisicilor, a dihorilor domestici, a câinilor de la stână, a animalelor din adăposturile speciale, a animalelor din grădinile zoologice şi circuri, este obligaţia proprietarilor sau a deţinătorilor acestora, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.

Pentru ca această importantă acţiune să se desfăşoare în comformitate cu legislaţia specifică în vigoare, atenţionăm populaţia proprietară sau iubitoare de animale de companie, că Legea 258 / 2013 şi a Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A nr. 1 din 2014, obligă ca circulaţia câinilor pe teritoriul României să se efectueze numai dacă sunt identificaţi, înregistraţi şi vaccinaţi antirabic, însoţiţi de carnete de sănătate.

Pentru câinii care părăsesc teritoriul României se eliberează la solicitarea proprietarului, suplimentar un paşaport.
Câinii se identifică exclusiv prin implantarea unui microcip, operaţiune efectuată de către medici veterinari din unităţile medicale veterinare de asistenţă înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Veterinare, cu sau fără personalitate juridică, deţinut de către Colegiul Medicilor Veterinari, precum şi din Universităţile care deţin clinici veterinare universitare, înregistraţi ca identificatori şi operatori ai Registrul Evidenţei Câinilor cu Stăpân (R.E.C.S.).

Procedura de identificare a câinilor cu stăpân este:

 • pentru câinii nou născuţi - în termen de maxim 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora;
 • câinii identificaţi înainte de data intrării în vigoare a prezentelor acte normative cu un microcip care nu corespunde standardelor ISO 11784 sau 11785, vor fi identificaţi, înregistraţi şi se vor emite noi carnete de sănătate conform normelor Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 1 din 2014;
 • câinii proveniţi din adăposturile publice – în momentul adopţiei, înainte de a părăsi adăpostul;
  Câinii neidentificaţi şi neînregistraţi aflaţi în spaţiile publice sunt consideraţi câini fără stăpân şi sunt trataţi conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.

Înregistrarea în R.E.C.S. a câinilor identificaţi se realizează odată cu microciparea şi eliberarea carnetului de sănătate, în cazul prezentării proprietarilor la sediul utilizatorilor R.E.C.S, sau în maxim 5 zile de la implantarea microcipului, în cazul deplasării medicului veterinar la sediul proprietarului.

Pentru fiecare câine identificat şi înregistrat, se eliberează un carnet de sănătate cu serie şi număr unic în care sunt înregistrate şi actualizate datele personale ale proprietarului și date privind vaccinarea contra rabiei, deparazitarea şi sterilizarea animalului.

Pentru câinii care părăsesc teritoriul României se eliberează la solicitarea proprietarului, suplimentar un paşaport.
In cazul pierderii, deteriorării carnetului, se eliberează un alt carnet de sănătate cu serie şi număr unic asigurând trasabilitatea cu originalul.

Vaccinarea antirabică a câinilor şi pisicilor în vârstă de peste 3 luni se realizează de medicii veterinari cu liberă practică, împuterniciţi de D.S.V.S.A. judeţeană, în campanie organizată o dată pe an, în perioada octombrie a.c. – februarie 2018, dar nu mai târziu de un an de la ultima vaccinare, urmată de vaccinări de complectare la animalele care nu au putut fi vaccinate în timpul campaniei, obligatoriu, numai după identificarea acestora.

În contextul legislaţiei specifice în vigoare proprietarii de câini au următoarele obligaţii:

 • să identifice, să înregistreze animalele în R.E.C.S.şi să le vaccineze antirabic în termen de 90 zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora;
 • câinii cu vârsta mai mare de 90 de zile care nu au fost identificaţi înregistraţi şi vaccinaţi contra rabiei comform normelor în vigoare, vor fi prezentaţi medicului veterinar pentru a se identifica şi înregistra în R.E.C.S şi vaccina, înainte de vânzarea, donarea, sau scoaterea în spaţii publice a acestora;
 • să solicite operatorului R.E.C.S, identificarea electronică a câinelui cu microcip aprobat conform normelor în vigoare, efectuarea acţiunilor sanitare veterinare obligatorii, înregistrarea în R.E.C.S, eliberarea carnetului de sănătate şi a paşaportului după caz;
 • să notifice medicului veterinar de liberă practică utilizator R.E.C.S, în termen de 7 zile evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, sau moarte pentru a fi operate aceste modificări;
 • să deţină carnetul de sănătate a câinelui complectat la zi în cazul deplasării animalelor în spaţiile publice pe teritoriul României;

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Colegiul Medicilor Veterinari judeţean, prin serviciile de specialitate monitorizează şi controlează respectarea legislaţiei privind identificarea, înregistrarea şi vaccinarea antirabică a animalelor receptive, efectuarea acţiunilor sanitare veterinare obligatorii pentru aceaste specii în termenile stabilite prin actele normative, precum şi respectarea obligaţiilor impuse prin lege proprietarilor de animale de companie, proprietarilor fondurilor de vânătoare şi personalului sanitar veterinar implicat șiaplică măsuri corective, după caz.
Dr. Penţea Ioan - Sectretar al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu

Vizitatori Counter

001026841
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
514
1744
514
1011736
54042
142148
1026841

IP-ul tau: 54.92.190.11
Server Time: 2018-09-23 09:08:28