Profesia de medic veterinar, importantă pentru zonele socială și economică

User Rating:  / 1
PoorBest 
veterinarProfesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari, în colaborare cu Medicina veterinară este pusă în slujba asigurării sănătăţii şi potenţialului productiv a animalelor aducătoare de venituri, în serviciul deţinătorilor de animale și a operatorilor economici din zona alimentară, având implicare prioritară în prevenirea transmiterii de boli la animale şi de la animale la om, siguranţa alimentelor destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, acţiuni care se regăsesc în cerinţele economice și sociale şi care în final asigură sănătatea publică.
 
Referitor la medicina veterinară modernă, indiferent de ţară, apare necesitatea de a corela întărirea rolului şi aportului serviciilor veterinare de stat şi private cu creşterea responsabilităţii și eficienţei acestora, în colaborare cu crescătorii de animale şi producătorii de produse alimentare, cu spijinul material și financiar a autoritățiilor de stat guvernamentale ținând cont de oameni, de situaţia economico-financiară, şi de cea socio-economică a momentului.
 Trecerea la economia de piață, aplicarea măsurilor de reformă în agricultură, apariția și consolidarea rapidă a proprietății private asupra animalelor și produselor de origine animală au condus la o diversificare a domeniilor în care se exercită profesiunea de medic veterinar.
O parte din această categorie profesională, cu liberă practică, s-a organizat în circumscripții sanitare veterinare teritoriale, concesionând cu autoritatea sanitară veterinară efectuarea unor acțiuni de prevenire și combatere a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om cuprinse în programul național, asigurând prin aceasta statusul de sănătate animalelor și creerea de locuri de muncă.
  Medicii veterinari angajaţi la stat, medicii veterinari de liberă practică care activează în cabinete medicale veterinare de asistenţă (cabinete, spitale, clinici, farmacii) precum și un număr însemnat de medici veterinari care sunt angajați în unități economice sau în învățământ, cercetare, etc. prin coordonarea de la nivel naţional de A.N.S.V.S.A şi la nivel judeţean de D.S.V.S.A. în colaborare cu Colegiul Medicilor Veterinari, asigură cu profesionalism, o gamă largă de servicii de specialitate, comforme legislaţiei europene, în beneficiul celor care investesc în creşterea animalelor, în domeniul procesării, depozitării şi comercializării produselor de origine animală şi nonanimală prin:
• promovarea politicilor naţionale şi europene ca strategii pentru apărarea sănătaţii animalelor şi a sănătăţii publice;
• implementarea normelor de protecţiae şi bunăstare a animalelor şi pentru protecţia mediului;
• monitorizarea crescătorilor de animale şi a operatorilor din industria alimentară;
• siguranţa alimentelor pe întreg lanţul alimentar (de la furcă la furculiţă)
• protejarea consumatorilor de aceste bunuri;
 Anual personalul sanitar veterinar în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale de companie, precum și alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, pești, animale existente în zona silvatică, etc)
 Sunt supravegheate pe traseul lanțului de siguranță alimentară, sute de mii de obiective care cuprind unității de procesare materii prime de origine animală și vegetală, depozite alimentare, unități de comercializare, unități de alimentație publică, cantine școlare și sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unități specifice, de procesare și comercializare produse de origine animal și non animală.
 De asemenea sunt supravegheați producători individuali, înregistrați, care valorifică producția primară de lapte, miere și ouă, pește, produse vegetale, precum și alte unități cu profil zootehnic și prestatoare de servicii în domeniu.
 În acest context medicii veterinari își propun permanent să își organizeze mai bine activitatea, să spijine și să răspundă eficient și profesional la solicitările celor mai apropiați parteneri, crescătorii de animale și operatorii din domeniul alimentar, segment care contribuie prioritar la dezvoltarea și stabilitatea economică a localitățiilor unde aceștia activează, prin:
 Acordarea de sprijin în gestionarea efectivelor de animale şi pentru modernizarea creşterii acestora în exploataţii comerciale (ferme) care să asigure cerinţele actuale de tehnologie, biosecuritate, protecţie şi bunăstare;
 Monitorizarea implementării legislaţiei privind activitatea de identificare şi inregistrare a animalelor, precum şi efectuarea corecţiilor ce se impun, pentru o mai bună gestionare a bazei de date;
 Efectuarea operaţiunilor de supraveghere, prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, prin acţiuni de supraveghere clinică a bolilor, vaccinări imunoprofilactice, tratamente profilactice şi curative antiparazitare, prin analize şi examene de laborator, comform programelor şi a graficelor stabilite;
 Aplicarea criteriile de calificare  a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în relaţie cu tuberculoza, leucoza enzootică, bruceloza, encefalitele spongiforme la bovine şi scrapia la ovine, prin operaţiuni specifice, prelevări de probe şi examene de laborator;
 Implementarea programelor de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale, cofinanţate cu fonduri U.E.: Bluetongue la bovine şi ovine, Encefalopatii spongiforme transmisibile, Pesta porcină clasică, Influenţa aviară, Salmoneloza la găinile ouătoare şi la puii de carne broiler, Turbarea (Rabia) la vulpi;
 Monitorizarea focarelor de boală declarate, eliminarea operativă a animalelor bolnave, executarea dezinfecţiilor şi a altor acţiuni specifice în vederea stingerii focarelor respective;
 Implementarea normelor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor de fermă şi din exploataţiile individuale. prin evaluări şi controale programate;
 Monitorizarea circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală, notificarea şi certificarea internă şi internaţională, în condiţiile legii;
 Monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei privind utilizarea medicamentelor, cu prioritate a antibioticelor și a produselor antiparazitare, a  furajelor medicamentate, precum şi a circulaţiei acestora;
 Respectarea legislaţia privind ecarisarea teritoriului, prin gestionarea şi dirijarea cadavrelor de la animalele moarte la unitatea de neutralizare, cu spijinul autorităţiilor locale;
 Implementarea legislaţiei comunitare privind autorizarea / înregistrarea şi clasificarea unităţilor cu profil alimentar prin controale, evaluarea şi încadrarea in categoria de risc a tuturor obiectivelor identificate în conformitate cu activităţile lor specifice, condiţie esenţială pentru valorificarea produselor obţinute în aceste obiective;
 Spijin de specialitate pentru valorificarea animalelor și a produselor provenite de la acestea (materii prime sau produse finite) pe plan național, intracomunitar și la export, de către operatorii din domeniul creșterii animalelor și din domeniul alimentar;
 Sprijin pentru promovarea produselor tradiţionale prin identificarea producătorilor cu astfel de activităţi şi acordarea serviciilor de consultanţă privind asigurarea parametriilor tehnologici şi de calitate;
 Garantarea calităţii şi salubrităţii produselor alimentare destinate consumului uman, prin efectuarea, în laboratoarele de diagnostic acreditate, de examene şi analize privind încărcătura microbiană, a parametrilor fizici chimici, prezenţa aditivilor alimentari, a rezidiilor, din materii prime, şi alte elemente care definesc produsele finite, prin tehnici avansate de analiză, executate de specialişti bine pregătiţi profesional şi cu experienţă în dumeniu;
 Dezvoltarea permanentă a colaborării cu operatorii economici, cu asociaţiile profesionale, acordând consultanţă de specialitate, prin  analize şi dezbateri organizate, prin participarea la acţiunile stabilite în programele comune pentru prevenirea şi combaterea unor situaţii speciale, care îi pot afecta economic, social, sau direct;
 Perfecționarea profesională prin participarea la instruiri, specializări, simpozioane și conferințe, organizate la nivel național și local, pentru ca medicul veterinar să se poziționeze în continuare ca rol de frunte în societatea românească, pentru toate domeniile în care acționează, să prezinte un tot mai mare interes și aport pentru dezvoltarea economiei naționale;
 Statutul de stat membru al Uniunii Europene impune un mod de organizare și exercitare a profesiei de medic veterinar în România, pentru a o face compatibilă cu principiile legislației Uniunii Europene în domeniu, medicii veterinari având posibilitatea să-și valorifice în deplină libertate cunoștiințele și experiența pe care au dobândit-o, condiționat și de modul în care autoritățiile de stat (A.N.S.V.S.A. și Guvernul României) asigură medicilor veterinari cu liberă practică, sprijinul prin elaborarea unor acte normative bine definite, corelate cu sugestiile și propunerile specialiștilor din teritoriu, să asigure baza materială și financiară conformă cu obligațiile stipulate în contractele de concesiune încheiate între o categorie de medicii veterinari cu liberă practică și A.N.S.V.S.A. 
 În ultima perioadă de timp, conform înformațiilor venite din teritoriu, se constată unele nemulțumiri din partea medicilor veterinari practicieni față de modul cum le sunt respectate și implementate solicităriile transmise conducerii A.N.S.V.S.A. prin adrese oficiale emise în acest sens de conducerea Colegiului Medicilor Veterinari din România, cu referire la :
 stabilirea Programului Strategic pentru anul 2018;
 reactualizarea tarifelor pentru efectuarea acțiuniilor sanitare veterinare suvenționate de stat;
 remedierea lacunelor existente în legislația pentru libera practică veterinară,  efectele neconstituționale a O.U.G. nr. 70 / 2017;
 alte probleme specifice profesiei de medic veterinar solicitate spre soluționare de către factorii competenți;
 Modalitatea de a reacționa la doleanțele medicilor veterinari cu liberă practică de către conducerea A.N.S.V.S.A. a determinat organizarea la data de 26 martie 2018 a unui miting de protest la București, având ca scop sensibilizarea și atenționarea celor care conduc și coordonează serviciile sanitare veterinare din România, că personalul din rețeaua sanitară veterinară au acționat și vor acționa și în viitor cu competență și fermitate pentru a impune respectarea legii, a normelor tehnice ale Comisiei Europene, că vor fi prezenți prin mijloace profilactice sau de combatere, în toate cazurile de apariție a unor boli transmisibile, pentru apărarea sănătății animalelor, să prevină transmiterea de boli de la animale la om și vor garanta prin analize și examene de laborator salubritatea produselor de origine animală și non animală, destinate consumului uman, contribuind astfel la apărarea sănătății publice precum și în derularea schimburilor comerciale intracomunitare și import-export, în protejarea mediului și în alte priorități actuale, activități care nu pot fi realizate eficient, decât prin colaborare, comunicare și responsabilizare între conducerea administrativă și personalul de execuție.
     Dr. Pențea Ioan Viorel -  Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din Județul Sibiu
 

Vizitatori Counter

002148708
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
577
5813
577
2114200
124725
220964
2148708

IP-ul tau: 54.226.73.255
Server Time: 2019-04-21 03:11:32