Obligațiile crescătorilor de animale

User Rating:  / 1
PoorBest 

alege oaia buzauRentabilitatea creşterii animalelor este condiţionată în primul rând de modul în care crescătorii de animale respectă legislaţia cu referire la asigurarea condiţiile de bunăstare (adăpostire, furajare, adăpare, microclimat, tehnologie de exploatare, etc), respectarea legislaţiei privind mişcarea animalelor în judeţ, pe teritoriul naţional şi în activitatea de import - export, precum şi a normelor de protecţie sanitară veterinară, obligaţii care însumate generează, acestora, un status de sănătate corespunzător.

În context, starea de sănătate a animalelor reprezintă o condiţie esenţială pentru realizarea unui spor de efective şi implicit de produse animaliere scontate cantitativ şi calitativ, condiţie ce impune responsabilităţi şi obligaţii din partea crescătorilor de animale, a asociaţiilor de profil, a autorităţiilor locale, precum şi a serviciilor sanitare veterinare, pentru promovarea politicilor in domeniul sanitar-veterinar stabilite în programul naţional de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile la om, siguranţa alimentelor, protecţia animalelor şi a mediului, cu referire la:

- respectarea legislaţiei privind procedura de înregistrare sau autorizare sanitară veterinară a exploataţiilor comerciale şi a exploataţiilor nonprofesionale cu animale şi păsări vii crescute în scop economic;
- să solicite şi să colaboreze cu medicii veterinari arondaţi, pentru identificarea şi înregistrarea la timp a animalelor, existente în proprietate şi pentru reactualizarea bazei de date în funcţie de mişcăriile de efective survenite în exploataţie;
- să comunice medicului veterinar, la data producerii, mişcările survenite în efectiv, prin fătări, cumpărări, vânzări, mortalităţi, donaţii, etc.
- să solicite medicului veterinar carnet de sănătate pentru animalele aflate în proprietate, completat la zi cu acţiunile sanitare veterinare efectuate şi documentele de mişcare şi de certificare a stării de sănătate, necesare pentru intenţia de comercializare a animalelor;
- mişcarea animalelor să se efectueze numai cu aprobarea medicului veterinar cu mijloace de transport autorizate, dezinfectate şi care să fie dotate cu echipamente de confort corespunzătoare speciei şi categoriei de animale;
- în timpul mişcării animalelor, deţinătorii acestora sunt obligaţi să aibă asupra lor următoarele documente:
- cartea de exploataţie,
- formularul de mişcare,
- cartea de sănătate al animalului,
- paşaportul (în cazul speciei bovine şi cabaline)
- certificatul de sănătate şi documentul privind informaţile pentru lanţul alimentar. în cazul mişcării către abator.
- să solicite, să colaboreze şi să spijine medicii veterinari pentru efectuarea acţiunilor de prevenire a îmbolnăvirii animalelor, prin supravegherea clinică a stării de sănătate a acestora, supravegherea unor boli transmisibile prin examinarea în laborator a probelor recoltate de la animale şi păsări în acest scop, efectuarea tratamentelor antiparazitare, operaţiuni de vaccinare profilactică şi de necesitate, etc.
- să respecte dispoziţiile autorităţii veterinare privind izolarea şi eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile;
- să respecte legislaţia privind gestionarea câinilor, a pisicilor şi a altor animale de companie, animale care constituie un real pericol prin transmiterea unor boli grave la alte animale şi la oameni, precum şi prin agresarea fizică a populaţiei;
- să efectuieze curăţirea mecanică, dezinfecţia, deratizarea şi demuştizare în adăposturi cu produse omologate şi cu unităţi şi personal de specialitate;
- să colecteze cadavrele şi deşeurile animaliere în vederea transportului, cu sprijinul autorităţilor locale, la unitatea de distrugere Protan;
- să respecte legislaţia privind sacrificarea animalelor numai în unităţi de abatorizare autorizate, însoţite de documente sanitare veterinare eliberate de medicul veterinar arondat;
- pentru a-şi valorifica legal producţia primară, sau produsele alimentare obţinute prin procesarea producţiei primare, să solicite D.S.V.S.A judeţeană, documentul de înregistrare pentru vânzare directă, sau dupa caz de vânzare cu amănuntul;
- să valorifice produsele alimentare numai în unităţi sau spaţii autorizate sanitar veterinar, cu respectarea regulilor de igienă şi temperatură în zonele de depozitare şi expunere;

Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare şi a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar, precum şi prin acordarea crescătorilor de animale sprijin financiar în cadrul programelor de dezvoltare rurală, sau prin diferite forme de subvenţii.

Medicii veterinari membrii ai Colegiul Medicilor Veterinari din România, organizaţi în baza Legii 160 / 1998 cu modificările şi completările ulterioare, care profesează în sectorul de stat, medicii veterinari cu liberă practică titulari la unităţi medicale veterinare private de asistenţă (cabinete, spitale, clinici, farmacii) precum şi un număr însemnat care sunt angajaţi în unităţi economice sau în învăţământ, cercetare, în baza responsabilităţiilor ce le revin şi pentru a asigura un sprijin concret şi eficient, oferă crescătorilor de animale o serie de servicii de specialitate la solicitarea acestora, sau acţiuni obligatorii prevăzute în Programul strategic naţional de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile la om, protecţia animalelor şi a mediului, siguranţa alimentelor destinate consumului uman, stabilit la nivel naţional şi local, cu referire la :

- acordarea de sprijin în gestionarea efectivelor de animale şi pentru modernizarea creşterii acestora în exploataţii comerciale (ferme) care să asigure cerinţele actuale de tehnologie, biosecuritate, protecţie şi bunăstare;
- evaluarea şi inregistrarea exploataţiilor nonprofesionale şi comerciale, identificarea şi înregistrarea în baza naţională de date a animalelor existente, asigurând facilităţi pentru obţinerea de suvenţii sau alte ajutoare guvernamentale;
- asigurarea asistenţei de specialitate pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om prin efectuarea acţiunilor de supraveghere, operaţiuni de vaccinare preventivă, tratamente antiparazitare, tratamente curente, recoltarea şi afluirea de probe pentru examene de laborator;
- spijin în implementarea normelor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor de fermă şi din exploataţiile individuale. prin evaluări şi controale programate;
- monitorizarea circulaţiei animalelor, a produselor, a subproduselor de origine animală, a medicamentelor (prioritar antibiotice şi antiparazitare) şi a produselor biologice;
- Întocmirea documentelor specifice pentru despăgubirea proprietarilor de animale în vederea lichidării rapide a unor focare de boli transmisibile la animale;
- garantarea calităţii şi salubrităţii produselor alimentare destinate consumului uman, prin efectuarea, în laboratoarele de diagnostic acreditate, de examene şi analize privind încărcătura microbiană, a parametrilor fizici chimici, prezenţa rezidiuurilor, din materii prime, şi din produsele finite, prin tehnici avansate de analiză, executate de specialişti bine pregătiţi profesional şi cu experienţă în domeniu;
- dezvoltarea permanentă a colaborării cu operatorii economici, cu asociaţiile profesionale, acordând consultanţă de specialitate, prin analize şi dezbateri organizate, prin participarea la acţiunile stabilite în programele comune pentru prevenirea şi combaterea unor situaţii speciale, care îi pot afecta economic, social, sau direct.

Medicii veterinari caută permanent să menţină o bună colaborare cu crescătorii de animale, cu asociaţiile crescătorilor de animale constituite, cu micii producători de bunuri alimentare, prin soluţionarea operativă a doleanţelor şi solicitările acestora, de asemenea monitorizează, verifică şi controlează modul cum sunt respectate obligaţiile privind prevenirea apariţiei unor cazuri de îmbolnăvire la animalele din proprietate şi aplică măsuri corective în cazul identificării unor necomformităţi.

Dr. Penţea Ioan Viorel - Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

Vizitatori Counter

002584559
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
2246
6505
30880
2502770
198697
193480
2584559

IP-ul tau: 18.212.243.191
Server Time: 2019-06-27 07:11:17