Cum se previn toxiinfectiile alimentare vara

User Rating:  / 1
PoorBest 

toxiinfectiile alimentare mare grija ce si cum mancatiToxiinfecţia alimentară este o afecţiune cauzată de ingestia unor alimente sau băuturi care pot fi contaminate : biologic - cu bacterii, fungii, viruşi sau paraziţi şi chimic - care includ substanţe chimice provenite din mediu, reziduuri de medicamente de uz veterinar, metale grele sau alte reziduuri, se arată într-un comunicat de presă al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu.

Contaminarea alimentelor se poate produce pe parcursul procesului de preparare prin nerespectarea normelor de igienă a spaţiilor funcționale, a utilajelor şi ustensilelor, a modului inadecvat de păstrare și manipulare a materilor prime, a produselor finite, prin personal bolnav sau purtător a unui microorganism patogen etc.) deasemenea in procesul de cultivare a legumelor şi fructelor (prin folosirea de ingrăşăminte naturale nematurate, sau dacă sursa de apă pentru irigaţii este contaminată), prin influienţa mediul inconjurator, în special când se înregistrează creşterea în exces a temperaturii.

Din acest motiv este absolut necesar ca siguranţa produselor alimentare să poată fi obţinută şi controlată prin metode care să asigure identificarea şi înlăturarea pericolelor potenţiale de contaminare, înainte de consumul produsului finit.

Având în vedere atribuţiile şi responsabilităţile operatorilor economici cu activitate în domeniul alimentaţiei publice, a prevederilor legislaţiei privind siguranţa lanţului alimentar, precum şi riscul pe care îl prezintă, pentru sănătatea publică, prepararea şi servirea hranei în special în perioada sezonului estival, sau cu ocazia organizării de evenimente culturale, sau mese festive (nunţi, botezuri, onomastici, etc), pentru prevenirea declanşării unor episoade de toxiinfectii alimentare datorate unor factori favorizanţi, se recomandă ca administratorii acestor obiective (restaurante, pensiuni, cantine, unități cu activitate de catering, cofetării, patiserii, unităţi de tip fass-food, pitzerii, tabere şcolare, cabane turistice, spaţii special amenajate în locuri de agrement, etc) să respecte și să implementeze următoarele:

Cu privire la aspectele generale ale obiectivului:

 • să existe documentul de autorizare / inregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • să se respecte condiţiilor generale de funcționare și igiena cu referire la construcţie şi dotare a obiectivului;
 • să se asigure spaţii frigorifice pe flux tehnologic, sau în funcţie de activitatea ce se desfăşoară şi să se monitorizeze zilnic temperatura în spaţiile respective;
 • să existe echipamente de protecţie sanitară pentru personalul care manipulează produsele de origine animală şi nonanimală, sau care prepară mâncarea, precum şi existenţa documentelor din care să rezulte starea de sănătate a acestora;
 • să se asigure sursa de apă potabilă care să fie utilizată atât la prepararea mâncărurilor cât şi la menţinerea stării de igienă şi curăţenie a personalului şi a utilităţilor.
 • să se efectueze acţiunile de dezinfecţie, a spaţiilor tehnologice, a utilajelor şi ustensilelor folosite, precum şi protejarea spaţiilor şi a alimentelor de insecte şi rozătoare prin măsuri specifice;
 • să solicite prezenţa specialistului din cadrul D.S.V.S.A.județeană sau de la unitatea de profil teritorială, pentru a se efectua controlul şi examenul specific înainte de organizarea unui eveniment sau masă festivă;

Cu referire la materile prime:

 • să dovedească prin documente calitatea şi salubritatea materilor prime, precum şi faptul că au fost achiziţionate din unităţi autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi respectă programul de autocontrol prin afuirea de probe la laboratorul din cadrul D.S.V.S.A judeţeană;
 • să se asigure transportul alimentelor cu mijloace de transport amenajate şi dotate corespunzător în funcţie de sortimentul de produs şi distanţa transportului;
 • să se păstreze materile prime, în special al celor care necesită condiţii deosebite de temperatură, congelare sau refrigerare (carne, peşte, produse lactate, oua, etc) în spaţii specifice, pentru a se prevenii deprecierea lor;
 • să se ţină la zi evidenţele şi a înregistrările, privind intrările de materii prime în care să fie înscrise furnizorul, categoria produsului, data recepţionării, cantitatea, termenul de valabilitate, precum şi celelalte date pentru stabilirea trasabilitaţii.

Cu referire la manipularea, prepararea, expunerea şi servirea alimentelor, se recomandă:

 • respectarea condiţiilor de igienă, respectiv, spălarea mâinilor înainte de inceperea activităţii şi a ustensilelor în timpul lucrului, evacuarea rapidă a deşeurilor şi subproduselor rezultate şi depozitarea acestora astfel incât să nu constituie o sursă de contaminare;
 • separarea materiilor prime pentru prepararea alimentelor de mâncarurile deja preparate, în special carnea crudă de vită, porc, pasăre, peşte şi ouăle;
 • curăţarea şi igienizarea periodică a spaţiilor unde au fost manipulate şi preparate produsele alimentare;
 • utilizarea numai a ustensilelor de lucru care pot fi curăţate sau igienizate corespunzator (blaturi de plastic, cuţite de inox, tavi de inox, etc);

Cu referire la produsele finite:

 • expunerea spre consum a alimentelor trebuie să fie facută astfel încât să fie evitat orice risc de contaminare şi depreciere a acestora;
 • servirea alimentelor să se realizeze numai în recipienţi igienizaţi corespunzator sau în recipienţi de unică folosinţă;
 • alimentele să fie ambalate sau preambalate în cazul în care acestea nu sunt destinate consumului la faţa locului (pentru activitate de catering, sau hrană rece pentru perioada organizării de drumeţii);
 • alimentele să nu fie păstrate pentru mai mult de 2 ore la temperaturi mai mari de 32 grade Celsius, fiincă riscul de alterare este ridicat.
 • să se respecte programul de autocontrol prin afluirea de probe de materii prime şi produse finite, la laboratorul acreditat, pentru examinarea calităţii şi salubrităţii acestora;
 • să se efectueze, sub control sanitar veterinar, confiscarea, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală şi non animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării sau comercializării, sau cu termenul de valabilitate expirat și să se gestionarea corectă a resturilor menajere; 


Populaţia trebuie să se protejeze prin:

 • achiziţionarea alimentelor de origine animală şi vegetală numai din spaţii sau unităţi înregistrate sanitar veterinar, unde este asigurată asistenţa de specialitate prin care se garantează calitatea şi salubritatea acestora, evitând comerţul ”stradal”;
 • cunoaşterea că în baza legislaţiei specifice, că operatorul economic furnizor de produse alimentare este responsabil pentru calitatea acestora şi certifică acest lucru prin document de comformitate emis şi prin eticheta pentru fiecare sortiment şi lot de produs;
 • citirea cu atenţie instrucţiunilor de pe etichetele produselor alimentare, care în mod obligatoriu trebuie să conţină informaţii privind unitatea furnizoare, elementele componente, modul de păstrare, preparare corectă şi termenul de valabilitate;
 • păstrarea corectă a alimentelor (în frigider la temperaturi mai mici sau egale de 4 grade Celsius);
 • fierberea laptelui, in cazul in care acesta nu este pasteurizat,
 • spălarea atentă a fructelor, a zarzavaturilor şi verdeţurilor folosite în reţetele culinare sau când acestea se consumă crude;
 • gestionarea corectă a resturilor menajere;

Securitatea produselor alimentare este asigurată permanent de personalul de specialitate din cadrul D. S. V. S. A. judeţene şi din unităţiile tertoriale, prin monitorizarea şi efectuarea de acţiuni de control tematice, cu referire la respectarea normelor de funcţionare şi igienă în fermele cu animale şi păsări furnizoare de materii prime, în unităţi de procesare a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală, unităţi de depozitare şi comercializare, pieţe agroalimentare şi alte obiective care pot fi considerate în anumite condiţii cu risc alimentar, precum şi prin analize la laboratoare acreditate, din probe recoltate din materii prime şi produse finite, pentru examene microbiologice, fizico-chimice, determinarea aditivilor, a contaminanţilor, pesticide, rezidii de metale grele, micotoxine, medicamente, organisme modificate genetic, radioactivitate etc.
În cazul apariţiei unor situaţii deosebite să fie sesizat personalul sanitar veterinar de specialitate, pentru a se întervenii operativ şi eficient.

Dr. Penţea Ioan Viorel - Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

Vizitatori Counter

003061020
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
2875
9393
18321
2998156
100432
145668
3061020

IP-ul tau: 100.26.182.28
Server Time: 2019-09-17 07:13:50