Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu la ceas de analiză pentru activitatea din anul 2017

User Rating:  / 1
PoorBest 

veterinarMedicina veterinară, ca profesie pusă în slujba asigurării sănătății publice, s-a dezvoltat și perfecționat permanent, asigurând societății specialiști de înaltă ținută profesională pentru acest important domeniu în care medicul veterinar, are ca obiectiv promovarea politicilor naționale în domeniul sanitar veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătății animalelor și a oamenilor, asigurarea siguranței lanțului alimentar de la producere la consumator, protecția, bunăstarea animalelor și protectia mediului.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă funcționând în baza principiului autonomiei în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari, având ca bază Legea 160 din 1998 cu modificăriile și complectările ulterioare, act normativ care reglementează organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar pe teritoriul României.

Colegiul Medicilor Veterinari, are în evidență medici veterinari, care profesează în sectorul de stat, medici veterinari cu liberă practică titulari la unități medicale veterinare private de asistență (cabinete, spitale, clinici, farmacii) precum și un număr însemnat medici veterinari care sunt angajați în unități economice sau în învățământ, cercetare, etc.
În acest context medicii veterinari îşi propun permanent să îşi organizeze mai bine activitatea, să răspundă eficient şi profesional la solicitările celui mai apropiat partener, crescătorul de animale și agentul economic din zona procesării și distribuției alimentelor și a furajelor.

În cursul anului 2017 au fost înscriși în C.M.V. Sibiu 6 noi membrii, absolvenți ai facultățiilor de profil și au fost autorizate 13 unități sanitare veterinare (11 cabinete medicale de asistență și două unități farmaceutice)
La această dată, în evidenţa Colegiul Medicilor Veterinari, Filiala judeţului Sibiu se regăsesc 189 de medici veterinari, în activitate, din care un număr de 47 profesează în sectorul de stat, 44 gestionează circumscripţii sanitare veterinare care au încheiat contract de concesiune cu D.S.V.S.A. Sibiu, 38 sunt titulari la unităţi medicale veterinare private şi 60 sunt angajaţi în unităţi medicale, unităţi economice sau în învăţământ.

Medicii veterinari în activitate sunt organizaţi în 46 cabinete medicale veterinare şi 3 puncte de lucru, care acoperă activitatea a 54 circumscripţii sanitare veterinare concesionate, în 26 cabinete medicale de asistenţă, 9 cabinete medicale de consultanţă şi 27 de unităţi farmaceutice private, care au titulari medici veterinari cu liberă practică.
Anual personalul sanitar veterinar din județul Sibiu, în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale de companie, precum şi alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, peşti, animale existente în zona silvatică etc.)
Sunt supravegheate pe traseul lanţului de siguranţă alimentară, obiectivele autorizate / înregistrate sanitar veterinar care cuprind unităţii de procesare materii prime de origine animală şi vegetală, depozite alimentare, unităţi de comercializare, unităţi de alimentaţie publică, cantine şcolare şi sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unităţi specifice, de procesare şi comercializare produse de origine animal şi non animală.

De asemenea sunt monitorizați producători individuali, înregistraţi, care valorifică producţia primară de lapte, miere şi ouă, peşte, produse vegetale, precum şi alte unităţi cu profil zootehnic şi prestatoare de servicii în domeniu.
În cursul anului 2017, Conducerea Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu s-a preocupat ca prin medicii veterinari, care activează în sectorul de stat şi privat să asigure o gamă largă de servicii de specialitate, conforme legislaţiei europene, în beneficiul celor care investesc în creşterea animalelor, sau în domeniul procesării, depozitării şi comercializării produselor de origine animal, urmărind:

 Implementarea bunelor practici din domeniul managementului strategic şi de gestiune a unităţiilor sanitare veterinare, a resurselor umane şi financiare prin monitorizare, motivare, formare şi evaluare activități care s-au realizat prin:
• dezbaterea în cadrul şedinţelor de Consiliul de Conducere al C.M.V. Sibiu a problematicii curente şi de perspectivă selectată din activitatea profesională, sau ca urmare a sesizărilor şi propunerilor transmise din teritoriu;
• perfecţionarea şi dotarea cu logistica necesară, care să permită o mai bună rezolvarea a atribuţiilor specifice, sau alte sarcini în care am fost implicaţi;
• distribuirea către unităţiile medicale veterinare a întregului set de registre, imprimate şi documente oficiale, pentru a se asigura o evidenţă specifică a activităţii, uniformă şi în spiritul legii;
• creşterea responsabilităţii membrilor C.M.V. faţă de drepturile şi obligaţiile ce le revin conforme legislaţiei de organizare şi exercitare a profesiei de medic veterinar;
➢ Coordonarea şi monitorizarea privind implicarea medicilor veterinar pentru supravegherea, prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om prin efectuarea acţiunilor de supraveghere, operaţiuni de vaccinare preventivă, operaţiuni de tratamente antiparazitare şi examene de laborator.
➢ Sprijin pentru crescătorii de animale în gestionarea efectivelor de animale şi păsări, prin:
● asigurarea elementelor de identificarea ale animalelor prin cabinetele medicate veterinare;
● înregistrare operativă a animalelor în Baza Naţională de Date şi urmărirea mişcării acestora;
● certificare pentru valorificarea animalelor din exploataţii către alţi beneficiari în condiţii legale;
● colaborarea cu operatorii economici, cu asociaţiile profesionale, prin participarea la analize şi dezbateri organizate, prin informarea acestora despre modificările legislative prin întâlniri directe, spijin prin acordarea de consultanţă de specialitate şi prin distribuirea de materiale şi pliante documentare informative, din domeniu de activitate şi din problematica de interes public;
➢ Implementarea unei abordări eficiente în privinţa comunicării directe, sau în mass-media locală şi centrală, prin transmiterea şi punerea la dispoziţia medicilor veterinari a informaţiilor de interes general şi professional, a actelor normative componente a legislaţiei specifice, a programelor şi strategiilor propuse de autoritatea veterinară. În cursul anului 2017 au fost transmise prin e-mail la fiecare medic veterinar în activitate, 47 de mesaje care au cuprins 22 de acte normative şi 26 de informări şi comunicate de interes profesional. De asemenea din partea C.M.V. Sibiu au fost transmise pentru mass - media locală şi centrală un număr de 54 comunicate de presă cu teme din activitatea medicilor veterinari, acte normative, recomandări şi imformări din domeniul sanitar veterinar, considerate de interes public.
➢ S-a urmărit permanent, perfecţionarea profesională prin organizarea a 8 seminarii cu 93 de participanţi, sau prin participare individuală la instruiri, specializări, simpozioane şi conferinţe, organizate la nivel naţional şi local, pentru ca medicul veterinar să se poziţioneze în continuare ca rol de frunte în toate domeniile în care acţionează, să prezinte un tot mai mare interes şi aport pentru dezvoltarea social economică.
Conducerea C.M.V. Sibiu a avut permanent comunicare şi colaborare cu Instituţia Prefectului, cu Consiliul Judeţean Sibiu, cu D.S.V.S.A. Sibiu, D.A.J Sibiu, I.P.J Sibiu, I.S.U. Sibiu, D.S.P Sibiu, A.J.V.P Sibiu, C.P.C Sibiu, cu Asociaţia Medicilor Veterinari, cu alte autorităţi locale, asociaţii profesionale şi alte organizaţii civice.

Pentru anul 2018 și în perspectivă, Conducerea Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, are ca obiectiv prioritar creşterea calităţii actului medical veterinar privind asigurarea și efectuarea serviciilor de specialitate, în beneficiul celor care investesc în creşterea animalelor, sau în domeniul procesării, şi distribuției produselor de origine animală, a furajelor și a medicamentelor de uz veterinar, precum și respectarea legislaţiei din domeniu, prin care urmărește :
➔ Reprezentarea cu cinste şi onoare a profesiei în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice de la nivel judeţean şi naţional.
➔ Implementarea şi menţinerea unei structuri organizatorice, comform O.U.G. nr. 42 / 2014 şi Legea 160 / 1998, cu modificările şi complectările ulterioare, ca principalul instrument în realizarea obiectivelor prestabilite.
➔ Disponibilitate privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, reglementărilor şi instrucţiunilor transmise de Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Medicilor Veterinari.
➔ Îmbunătăţirea procedurilor din domeniul managementului strategic în domeniul sanitar veterinar prin promovarea unui sistem de informare, educare şi consultanţă de specialitate a operatorilor economici, care să genereze creşterea calităţii activităţiilor şi a serviciilor.
➔ Sprijinirea constantă a proprietarilor de animale, a operatorilor economici, a autorităţilor publice locale în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei şi a animalelor, prin realizarea operaţiunilor de supraveghere, prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, conform programelor şi a graficelor stabilite, în promovarea produselor tradiţionale şi sprijin în implementarea proiectelor de dezvoltare locală.
➔ Implicarea efectivă pentru implementarea actelor normative ( O.U.G nr. 23 şi a Ordinului 40 / 2010, modificat cu Ordinmul 28 / 2011), privind activitatea de identificare şi inregistrare a animalelor, pentru o mai bună gestionare a bazei de date şi a sistemului de acordare a suvenţiilor.
➔ Monitorizarea circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală, notificarea şi certificarea internă şi internaţională, în condiţiile legii.
➔ Monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei privind utilizarea medicamentele, în special a antibioticelor şi produselor antiparazitare, a furajelor medicamentate, precum şi a circulaţiei acestora.
➔ Susţinerea programului de perfecţionare permanentă în domeniul sanitar-veterinar, prin participarea medicilor veterinari la pregătiri profesionale de profil, instruiri la nivel central şi local, la conferinţe şi simpozioane, etc.
➔ Comunicarea şi colaborarea cu instituţiile administraţiei centrale, judeţene, cu alte autorităţi locale, cu asociaţii profesionale şi alte organizaţii civice, având drept scop integrarea activităţii sanitare veterinare în ansamblul dezvoltării economice şi sociale pe plan local şi naţional.

În exercitarea profesiei de medic veterinar pe lângă obiectivele menţionate se regăsesc şi alte obligaţii şi responsabilităţii stipulate în actele normative sau care sunt identificate în activitatea curentă, responsabilităţi pe medicii veterinari, membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu se angajează să le realizeze cu profesionalism şi exigenţă, având garanţia spijinului conducerii centrale a Colegiului Medicilor Veterinari a conducerii A.N.S.V.S.A. şi D.S.V.S.A. judeţeană, a operatorilor economici din domeniul creşterii animalelor şi alimentar, a autorităţiile locale, a asociaţiilor profesionale şi a altor autorităţi şi organisme competente.

Dr. Penţea Ioan - Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu

Vizitatori Counter

001749357
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
5857
6943
36448
1667423
136723
161209
1749357

IP-ul tau: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-21 19:38:51