Actele necesare pentru solicitarea vizei anuale in vederea obtinerii Rentei Viagera Agricole

User Rating:  / 0
PoorBest 
rentieri agricoliRentierii agricoli trebuie sa se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore intre 01 martie si 31 august, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pentru obtinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier agricol.
 
Plata rentei viagere agricole se efectueaza intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationala a Romaniei din anul pentru care aceasta se datoreaza, prin mandat postal sau virament bancar.
Documentele necesare, in original :
 • carnetul de rentier agricol;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • decizia de la comisia de expertiza medicala – pentru solicitantii pensionati pe caz de boala gradele I si II /
 • decizia de la comisia de expertiza medicala si decizia de pensionare la limita de varsta – pentru solicitantii pensionati pe caz de boala gradele I si II a carei pensie de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta;
  procura notariala autentificata/curatela/hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila din care sa reiasa ca solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, in original, numai pentru cazurile in care solicitarea vizarii carnetului de rentier agricol este facuta de un reprezentant legal;
 • contractul/contractele de arendare incheiat/incheiate pana la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994*), cu modificarile si completarile ulterioare, sau incheiat/incheiate dupa data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogata prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
 • extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare banca de pe teritoriul Romaniei, in lei. (extrasul se depune optional);
 • declaratia pentru obtinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.
Persoana desemnata din cadrul Centrului judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar si va certifica pe copiile documentelor “conformitatea cu originalul”.
 
In cazul in care se constata ca datele declarate de solicitanti nu corespund realitatii, dreptul de a primi renta viagera agricola se suspenda pana la data completarii dosarului conform prevederilor legale in vigoare.
Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului. In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia in anul 2017 poate fi incasata de mostenitorii sai, cu conditia respectarii prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, si a depunerii la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pana la data limita 15.10.2018, a cererii de mostenitor insotita de urmatoarele documente justificative:
 • carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu in original),
 • copie a certificatului de deces,
  copie a actului de succesiune (certificat de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor, certificat de
 • legatar, hotarare judecatoreasca de succesiune investita cu formula ,,definitiva si irevocabila”),
  copie B.I/C.I./pasaport al mostenitorului,
 • imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si
 • incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (original),
 • extras de cont pe numele mostenitorului.
La depunere se prezinta documentele in original in baza carora functionarul APIA va certifica pe copia depusa la dosarul rentierului “conform cu originalul”.
 
Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata, dar care nu au intrat in posesia rentei, procedura de plata se poate relua si dupa acest termen pana la 3 ani de la data-limita anuala de plata, inclusiv in caz de deces, catre mostenitorii acestora.

Vizitatori Counter

001401655
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
3911
3601
11431
1360593
71552
134294
1401655

IP-ul tau: 34.236.153.51
Server Time: 2018-12-18 19:43:51