Care sunt beneficiarii PNDR?

User Rating:  / 1
PoorBest 

pndrProgramul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2020) tinteste modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole.

 • încurajează întinerirea generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • Încurajează diversificarea economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele non-agricole din mediul rural;
 • încurajează dezvoltarea locală plasată în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER;
 • Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale;
 • Promovează sectorul pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat dar și dezvoltarea infrastructurii agricole și a spațiului rural și protejarea patrimoniului cultural.

Beneficiarii privați eligibili, în funcție de fiecare domeniu de investiții în parte sunt:

 • Persoană Fizică Autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere Individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere Familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC/Societate în comandită simplă – SCS/Societate pe acţiuni – SA/ Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu Răspundere Limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate Agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate Cooperativă Agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă Agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri);
 • Grup de Producători care deservesc intereselor membrilor (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare);
 • Organizație neguvernamentală (constituită conform legislației naționale în vigoare).

Beneficiari publici eligibili sunt:

 • Unităţi Administrativ Teritoriale şi/ sau asociații ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare;
 • Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare, proprietari de pădure şi/ sau asociațiile acestora;
 • Unităţi Administrativ Teritoriale şi/sau Asociaţii ale acestora, proprietari de pădure/Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, constituit conform legislaţiei în vigoare;
 • Organizaţii/ Federaţii ale Utilizatorilor de Apă, constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole;
 • Unități de Cult – definite conform legislației naționale în vigoare/ Persoane Fizice Autorizate/ Societăți Comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Vizitatori Counter

003061043
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
2898
9393
18344
2998156
100455
145668
3061043

IP-ul tau: 100.26.182.28
Server Time: 2019-09-17 07:15:12