Legislatia in domeniul organismelor modificate genetic

User Rating:  / 0
PoorBest 

Regulamentele şi directivele europene vor trebui respectate cu stricteţe şi de România după 1 ianuarie 2007. Legislaţia europeană este clară şi riguroasă atunci când vorbim de trasabilitatea şi etichetarea produselor ce conţin celule transgenice. Aceasta presupune ca în orice moment autorităţile naţionale să dispună de resurse umane, financiare şi tehnice pentru acontrola etichetele şi conţinutul produselor. Recentele cazuri de contaminare a produselor cu orez transgenic provenind din SUA (LL 601 şi LL 62) şi din China (Bt 63) fac să existe îndoieli în ceea ce priveşte eficacitatea sistemului pus în lucru. Procedura este simplă în aparenţă, dar complicată în aplicare. Cât de bine va reuşi să gestioneze România acest control, rămâne de văzut.

Legislatie europeana

Circulaţia pe piaţă a OMG-urilor este reglementată de la începutul anilor '90 prin Directiva 90/220/CE privind importul, transformarea, cultivarea şi utilizarea în alimentaţia animală, începând cu 1997,aceasta a fost îmbogăţită prin Regulamentul 97/258/CE privind noile alimente şi ingrediente alimentare destinate alimentaţiei umane.

Prin Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic s-a modificat şi abrogat Directiva 90/220/CE. Regulamentul 1829/2003/ ce face referire la organismele modificate genetic utilizate în alimentaţia umană şi animală, iar 1830/2003/CE priveşte trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic. Regulamentul 641/2004/CE fixează modificările de aplicare a Regulamentului 1829/2003/CE privind cererea de autorizare pentru noi produse alimentare şi noile furaje modificate genetic, notificarea produselor existente şi prezenţa fortuită sau tehnic inevitabilă de material modificat genetic, având ca obiect de evaluare a riscului şi obţinerea unui aviz favorabil.

Regulamentul CE nr. 65/2004 al Comisiei Europene instaurează un sistem pentru elaborarea şi atribuirea identificatorilor unici pentru Organisme Modificate Genetic (OMG). Acest regulament se aplică tuturor organismelor modificate genetic destinate importului în cadrul Comunităţii Europene, pentru cultivarea, dar şi utilizarea în alimentaţia umană sau animală, cu excepţia medicamentelor de uz uman şi veterinar.

Inainte de a fi autorizate pentru introducerea în cultură sau în circuitul comercial, pentru toate organismele modificate genetic trebuie să fie evaluate riscurile pentru fiecare caz în parte în raport cu efectele potenţiale ce pot apărea sau nu asupra sănătăţii şi mediului. De asemenea, efectele legate de o potenţială toxicitate, alergie sunt evaluate de instanţe ştiinţifice naţionale şi comunitare (Autoritatea Europeană de Securitate pentru Alimente).

O dată ce organismele modificate genetic au obţinut autorizaţia de punere pe piaţă (Directiva 2001/18/CE sau Reglementarea 2003/1829/CE), identificatorul unic pentrufiecare organism modificat genetic trebuie să fie menţionat pe etichetă. Codul identificatorului este compus din nouă caracte­re, litere şi cifre, asociate după un format standard, agreat în cadrul OCDE (Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică). Apoi, identificatorul pentru un OMG este menţionat în baza de date BioTrack a OCDE.

Comisia sau autoritatea care a eliberat autorizaţia de punere pe piaţă comunică în scris identificatorul unic la Centrul de Schimb pentru Prevenirea Riscurilor Biotehnologice, stabilit în cadrul Protocolului de biosecuritate de la Cartagena.

Legislatie Nationala

Legea nr. 214 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea.

Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, care a adus în plus şi câteva modificări referitoare la organismele modificate genetic:

Art 54.

(1) De la data aderării României la Uniunea Europeanăcultivarea sau testarea plantelor superioaremodificate genetic se va supune acquis-ului comunitar.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, în România se interzice cultivarea plantelor superioare modificate genetic, altele decât cele acceptate în Uniunea Europeană.

(3) Distanţa minimă faţă de ariile naturale protejate, în care activitatea de cultivare şi/sau testare a plantelor superioare modificate genetic este interzisă, se stabileşte prinordin comun alconducătorilor autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodăririi apelor şi al autorităţii publice centrale pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală (n.r. -ordin care nu a apărut încă în Monitorul Oficial)".

HG 173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi transabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic.

Ordinul 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic.  Ordinul 471/2006 care modifică şi completeazăordinul 237/2006.

Pe site-ul www.mmediu.ro se poate citi proiectul de lege privind introducerea deliberată pe piaţă a organismelor modificate genetic. Această lege va asigura cadrul legislativ şi instituţional necesar, armonizat cu cel comu­nitar astfel încât activităţile cu organisme modificate genetic să se desfăşoare cu respectarea principiuluiprecauţiei pentru asigurarea sănătăţii umane şi a mediului. Prezenta lege va transpune în legislaţia naţională Directiva 2001/18/CE. Q

 

Data adaugarii: 03.01.2007Sursa AgriPlus
   

Vizitatori Counter

002071642
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
2364
10435
29385
1993972
77556
0
2071642

IP-ul tau: 35.170.81.210
Server Time: 2019-12-11 06:03:23