CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE MARFURI CU PLATA IN RATE

User Rating:  / 0
PoorBest 

Art. 1. Partile 
    intre 
    Societatea Comerciala .......................... cu sediul in ............... str. ....................., nr. ....., reprezentata prin ....................... in calitate de vinzator 
    si 
   Dl. (d-na) ................ cu domiciliul in localitatea ..................., str. ................., nr. ...., bl. ...., ap. ...., judetul .................. avind functia de ............... legitimat cu CI seria ...... nr. ..............
eliberat de .............. la data de ................., in calitate de cumparator, a intervenit prezentul contract de vinzare-cumparare, in urmatoarele conditii: 
  

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
    Societatea Comerciala .................. vinde cumparatorului ............... (marfa) ...................... la valoarea de ..................... lei. 
    La semnarea prezentului contract, cumparatorul a achitat vinzatorului ......% din pretul vinzarii, adica ............... lei, conform chitantei nr. .......... din ........... . 
    Restul, datorat de ............ lei, se obliga a plati societatii vinzatoare in ................ rate lunare, dupa cum urmeaza: 
  

   1) - lei ................... la ......................., 
   2) - lei ................... la ......................., 
   3) - lei ................... la ......................., 
   4) - lei ................... la ......................., 
   5) - lei ................... la ......................., 
   6) - lei ................... la ...................... . 
    in cazul in care ratele datorate nu vor fi achitate la termenele stabilite, societatea vinzatoare va include si dobinda legala de .....% la restul de plata, plus cota legala de intirziere pe care o percepe banca la imprumuturile restante. 
    Ratele datorate se vor putea retine si prin lista de plata din remuneratie cuvenita cumparatorului. 
   Art. 3. - Cumparatorul se obliga sa achite plata ratelor, personal si direct, la casieria vinzatorului, sub sanctiunea urmaririi incasarii ratei scadente, prin retinerea pe stat, in caz de neplata a unei rate. 
   Art. 4. - in cazul in care cumparatorul isi va schimba domiciliul, acesta se obliga ca, in termen de trei zile de la data cind a intervenit schimbarea, sa comunice, in scris, vinzatorului, noul domiciliu cunoscind ca, in caz contrar, este pasibil
de sanctiunile prevazute de lege. 
   Art. 5. - Marfurile vindute cu plata in rate devin proprietatea cumparatorului din momentul semnarii contractului de vinzare-cumparare. Marfurile nu vor fi instrainate, de catre cumparator, prin vinzare, donatie sau alte moduri de instrainare,
mai
inainte de a se fi platit integral pretul lor. 
    in caz de instrainare, impotriva acestei interdictii, societatea vinzatoare va urmari pentru ratele datorate pe cumparator. 
   Art. 6. - Subsemnatul(a) ..................., declar ca am cumparat si primit obiectele descrise mai sus, in conditiile specificate, pe care le accept si ma oblig a le respecta intocmai. 
    Un exemplar din contract de vinzare-cumparare s-a primit de subsemnatul cumparator. 


    ViNZATOR,     CUMPARATOR,Data adaugarii: 16.11.2006Sursa AgroAzi

Vizitatori Counter

002070446
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
1168
10435
28189
1993972
76360
0
2070446

IP-ul tau: 3.94.129.211
Server Time: 2019-12-11 03:22:08