Contract de subinchiriere

User Rating:  / 0
PoorBest 

CONTRACT DE SUBINCHIRIERE 


   Art. 1. PARTILE 
   S. C. .................. S.A., cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ..........., avind cod fiscal ................ si cont nr. ............ deschis la .......... in
calitate de LOCATAR, reprezentata prin .............. 
    si 
   S. C. ................ S.R.L., cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ..........., avind cod fiscal ................ si cont nr. ......... deschis la ............. in
calitate de SUBLOCATAR, reprezentata prin ....... 
   Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
    Locatarul subinchiriaza sublocatarului depozitul situat in ................., str. ................., nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., spatiu pe care il detine in baza contractului de inchiriere nr. ...... din data de ...........,
incheiat cu .............................., in calitate de proprietar. 
   Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI 
    Subinchirierea va incepe la data de ................. si se va sfirsi la data de ........... . Contractul poate fi prelungit de comun acord. 
   Art. 4. OBLIGATIILE LOCATARULUI 
   a) sa predea depozitul in stare normala de functionare; 
   b) sa-l anunte pe sublocatar daca inceteaza contractul de inchiriere incheiat cu proprietarul; 
   Art. 5. OBLIGATIILE SUBLOCATARULUI 
   a) sa efectueze lucrari de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii deteriorate ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; 
   b) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul depozitului pe toata durata contractului de subinchiriere; 
   c) sa plateasca la termen chiria convenita cu locatarul, precum si cheltuielile de intretinere a spatiului; 
   d) sa nu schimbe destinatia de folosire a spatiului. 
   Art. 6. CAZURI DE iNCETARE A CONTRACTULUI 
   a) nerespectarea obligatiilor contractuale de catre una dintre parti determina rezilierea contractului de catre cealalta parte cu o notificare prealabila de 15 zile; 
   b) ajungerea contractului la termen; 
   c) incetarea contractului de inchirierea dintre locatar si proprietar. 
   Art. 7. DISPOZITII FINALE 
    La incetarea contractului sublocatarul este obligat sa restituie locatarului cheile depozitului. 
    Prezentul contract a fost incheiat azi ................. in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte. 


    LOCATAR,                                                                    SUBLOCATAR, 

Data adaugarii: 22.11.2006Sursa AgroAzi

Vizitatori Counter

002058064
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
7283
8524
15807
1993972
63978
0
2058064

IP-ul tau: 35.172.217.40
Server Time: 2019-12-09 21:08:05