Contract de service

User Rating:  / 0
PoorBest 
CONTRACT DE SERVICE 


    PARTILE 
   1. S.C. ..................... cu sediul in ..........., str. ..............., nr. ...., tel. ..........., fax ..........., cont nr. ................., deschis la ................ reprezentata prin DIRECTOR GENERAL - .................... in
calitate de EXPORTATOR. 
   2. S.C. ..................... cu sediul in ..........., str. ..............., nr. ...., sector ......, tel. ............., fax .............., inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr.
............., deschis la ....................... reprezentata prin DIRECTOR GENERAL - ................ in calitate de IMPORTATOR-BENEFICIAR. 
   Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
    Exportatorul se angajeaza sa-i asigure importatorului asistenta tehnica si piesele de schimb necesare bunei functionari a masinilor si a utilajelor cumparate de la exportator, contra unui pret. 
   Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI 
    Prezentul contract se incheie pentru un termen de ........... ani si intra in vigoare la data semnarii lui. 
   Art. 3. Masinile si utilajele pentru care se acorda service sunt cele importate de beneficiarul importator de la exportator conform contractului de import/export nr. ........ din data de ............. (anexa). 
   Art. 4. OBLIGATIILE EXPORTATORULUI 
   a) sa infiinteze pe teritoriul beneficiarului centre de service si depozite pentru piesele de schimb; 
   b) sa desemneze un numar de ........ specialisti care sa functioneze pe linga centrele de service si depozitele de piese de schimb; 
   c) sa garanteze service-ul asigurat pentru o perioada de ........... . 
   Art. 5. OBLIGATIILE IMPORTATORULUI-BENEFICIAR 
   a) sa administreze si sa doteze cu instalatiile necesare centrele de service si depozitele pentru piese de schimb deschise de exportator; 
   b) sa angajeze personalul necesar pentru centrele de service si depozitele pentru piese de schimb deschise de exportator; 
   c) sa plateasca exportatorului pretul pentru service, astfel cum a fost stabilit prin contract. 
   Art. 6. PRETUL 
    Pretul pe care importatorul-beneficiar se obliga sa-l plateasca exportatorului este de ................ (se va stabili moneda in care se va face plata). 
    Plata se va face trimestrial prin ................. 
   Art. 7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
    Exportatorul raspunde de buna executare a service-ului de catre specialistii sai. 
   Art. 8. LITIGII 
    Litigiile decurgind din prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, competenta pentru rezolvarea conflictelor dintre parti este Curtea de Arbitraj de pe linga Camera de Comert si Industrie
.................. 
   Art. 9. Contractul a fost incheiat azi .......... in doua exemplare cite unul pentru fiecare parte. Anexa face parte integranta din contract. 


    EXPORTATOR,                                                                         IMPORTATOR-BENEFICIAR, 

Data adaugarii: 22.11.2006Sursa AgroAzi

 

Vizitatori Counter

002065531
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
6688
8062
23274
1993972
71445
0
2065531

IP-ul tau: 34.225.194.144
Server Time: 2019-12-10 13:16:16