Contract de prestari servicii

User Rating:  / 0
PoorBest 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE 
    Societatea Comerciala .................... cu sediul in ..................... telefon ......... fax ......... inmatriculata in Registrul Comertului .......... sub nr. ................. avind cont curent nr. ..................... deschis la Banca
.................... si codul fiscal nr. .............. prin reprezentanti legali in calitate de BENEFICIAR AL SERVICIILOR si 
   Dl. /D-na ....................... domiciliata in ............................. telefon .............. fax ........... identificat cu CI seria ..... nr. ....... eliberat de .............. la data de ............... de profesie ..............
calificat ca .................. in calitate de PRESTATOR am convenit incheierea prezentului contract, cu urmatoarele clauze: 
   Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
    Obiectul contractului consta in prestarea (executarea) urmatoarelor servicii (lucrari) de catre prestator beneficiarului 
   . .............................................................................. 
   Art. 3. REMUNERATIA CONVENITA 
    Beneficiarul va achita prestatorului pentru serviciile prestate suma de ....................... lei, platibila esalonat, la data de .................... suma de ............. iar la data de .............., in ziua predarii lucrarilor suma de
...................... lei. 
   Art. 4. TERMENUL DE EXECUTARE (PREDARE) 
    Termenul de executare (predare) al serviciilor (lucrarilor) este la data de ....................... . Timpul de lucru este de ........ ore zilnic, in zilele de ................... ale saptaminii, orele ................. 
   Art. 5. ALTE CLAUZE 
   1. Calitatea lucrarilor .................................. 
   2. Garantii pentru lucrari timp de ....................... 
   3. Impozitele si taxele datorate catre stat, nascute din contract, vor fi achitate de beneficiar. 
   Art. 6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
   1. Denuntarea unilaterala este interzisa sub sanctiunea penalizarii de ....% din valoarea ramasa neexecutata din onorariul pentru lucrarile prevazute in contract. 
   2. Partea in culpa pentru nerespectarea partiala sau totala ori pentru efectuarea defectuoasa a clauzelor contractuale se obliga sa plateasca despagubiri. 
   3. Prestatorul raspunde pentru viciile ascunse sau pagubele constatate la lucrarile executate sau serviciile prestate constatate de beneficiar timp de 3 ani de la data incheierii prezentului contract. 
   4. Prestatorul raspunde pentru respectarea regulilor de comportare si disciplina stabilite pentru toti salariatii. 
   5. Prestatorul raspunde pentru confidentialitatea lucrarilor sau serviciilor. 
    Redactat in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte. 


    BENEFICIAR,          EXECUTANT,Data adaugarii: 22.11.2006Sursa AgroAzi

Vizitatori Counter

002894871
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
770
6591
770
2858444
79951
198557
2894871

IP-ul tau: 3.227.235.71
Server Time: 2019-08-18 02:39:23