Contract de inchiriere teren

User Rating:  / 2
PoorBest 

CONTRACT DE INCHIRIERE 
Art. 1. PARTILE 
   1. Dl./D-na. ........................, domiciliat in ......................., str. ................, nr. ....., cetatean romin, identificat cu B.I. seria .... nr. ..........., in calitate de LOCATOR 
   2. S.C. ................... S.R.L., cu sediul in ..........................., str. .........., nr. ....., inmatriculat la Registrul Comertului sub nr. ......, cod fiscal ................., cont nr. ............, deschis la ................ in
calitate de LOCATAR. 
   Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
    LOCATORUL inchiriaza LOCATARULUI terenul situat in ................... contra unei chirii. 
   Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI 
    inchirierea va incepe la data de .......... si se va sfirsi la data de ...... Contractul poate fi prelungit de comun acord. 
   Art. 4. SCOPUL CONTRACTULUI 
    LOCATARUL inchiriaza prezentul contract in scopul de a construi pe acesta un spatiu comercial. 
   Art. 5. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI 
   a) sa predea terenul LOCATARULUI; 
   b) sa asigure LOCATARULUI folosinta linistita a terenului; 
   c) la sfirsitul perioadei de inchiriere, sa vinda LOCATARULUI terenul la un pret de 3/4 din valoarea din acel moment a acestuia. 
   Art. 6. OBLIGATIILE CHIRIASULUI 
   a) sa foloseasca terenul potrivit scopului contractului; 
   b) sa cumpere, la sfirsitul perioadei de inchiriere, terenul in conditiile stipulate in contract; 
   c) sa plateasca chiria la termen. 
   Art. 7. GARANTII 
    LOCATORUL garanteaza ca el este proprietarul legal al terenului si ca are dreptul sa il inchirieze locatarului. LOCATORUL isi asuma responsabilitatea deplina a platii tuturor impozitelor si altor sarcini de natura fiscala ce pot fi percepute
pentru spatiu. 
   Art. 8. PLATA CHIRIEI 
    LOCATARUL va plati proprietarului o chirie de ............ pe luna. LOCATARUL trebuie sa plateasca chiria pe prima luna de la semnarea contractului de inchiriere. Toate platile care urmeaza trebuie sa se faca in prima zi din luna la adresa
proprietarului ................. 
   Art. 9. FORTA MAJORA 
    Situatiile de forta majora (cutremur, inundatii, calamitati sau situatii asimilate fortei majore, interdictii legale sau situatii ce nu depind nemijlocit de una dintre parti) vor fi notificate de catre partea care le invoca in termen de 5 zile
de
la data aparitiei. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca. incetarea cazului de forta majora determina reluarea obligatiilor de catre partea care l-a invocat. 
   Art. 10. LITIGII 
    Eventualele litigii ce decurg din derularea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare a acestora, partile se vor adresa instantelor competente. 
   Art. 11. DISPOZITII FINALE 
    Prezentul contract s-a incheiat azi ..........., in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte. 


    LOCATOR,                                                                    LOCATAR,

 Data adaugarii: 22.11.2006Sursa AgroAzi

Vizitatori Counter

002070335
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
1057
10435
28078
1993972
76249
0
2070335

IP-ul tau: 3.94.129.211
Server Time: 2019-12-11 03:03:08