CONTRACT DE ARENDA

User Rating:  / 0
PoorBest 

Art. 1. intre: 
  

1. ARENDATOR ........................, domiciliat in ..................... si 
2. ARENDAS ..............., domiciliat in ............ a intervenit urmatorul contract de arendare. 
   Art. 2. Obiectul contractului este darea in arenda de catre .............. in calitate de ARENDATOR, a terenului cu plantatie de vita de vie .............. in suprafata de .......... situat in ........... avind ca vecini la N. ......... S.
......... V. ......... E. ......... care este ingradit cu gard de ............., precum si a masinilor si utilajelor destinate exploatarii agricole si detaliate in anexa. 
  

Art. 3. Pretul arendarii este in procent de 30% din valoarea pretului de vinzare a productiei si va fi platit anual dupa perfectarea vinzarii. 
Impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt in sarcina

ARENDATORULUI. 
  

Art. 4. Termenul arendarii este de ................. ani, incepind cu data de ............................................ cind se va face predarea bunurilor. 
 

  Art. 5. OBLIGATIILE ARENDATORULUI 
   

 ARENDATORUL este obligat: 
  

a) sa predea ARENDASULUI bunurile ce fac obiectul prezentului contract pe baza de proces-verbal de predare-primire la locul unde se afla acestea in momentul incheierii contractului si la termenul convenit. 
b) sa garanteze pentru evictiune; 

c) sa garanteze pentru viciile ascunse ale masinilor si utilajelor ce fac obiectul prezentului contract; 
d) sa predea bunurile in stare corespunzatoare de exploatare; 
e) sa plateasca impozitele si taxele aferente bunurilor arendate. 
 

  Art. 6. OBLIGATIILE ARENDASULUI 
  

   a) sa exploateze bunurile ce fac obiectul prezentului contract ca un bun proprietar si potrivit naturii lor si imprejurarilor de exploatare; 
   b) sa ia in primire bunurile la locul si la termenul convenit; 
   c) sa plateasca arenda; 
   d) sa restituie, la incetarea contractului, bunurile in starea in care le-a primit 
   e) sa suporte cheltuielile de intretinere si exploatare a bunurilor; 
   f) sa achite taxele legate de redactarea si inregistrarea prezentului contract. 
  

 Art. 7. RISCUL CONTRACTULUI 
   

ARENDATORUL suporta riscul pieirii lucrului numai daca aceasta nu a fost cauzata de fapta culpabila a ARENDASULUI sau daca ARENDASUL nu a fost pus in intirziere cu privire la obligatia de restituire a lucrului. 
Daca recolta a pierit integral sau cel putin o jumatate din ea, inainte de a fi culeasa, din cauze independente de vointa ARENDASULUI, acesta poate obtine o reducere de pret. 
Se aplica dispozitiile Codului civil cu privire la compensatia intre anii buni si anii rai. 
  

Art. 8. DREPTUL DE PREEMTIUNE AL ARENDASULUI 
   

In cazul in care ARENDATORUL doreste sa vinda bunurile ce fac obiectul prezentului contract, arendasul beneficiaza de un drept de preemtiune la cumparare. Daca arendasul nu doreste a se folosi de acest drept, el va exploata in continuare bunurile pina la implinirea primului an agricol. 
  

 Art. 9. LITIGII 
   

Litigiile ce decurg din indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor rezolva de instanta competenta. 
  

Art. 10. FORTA MAJORA 
   

Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta
majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo. 
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. 
    Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen. 
    in cazul cind imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc o perioada mai mare de sase luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului. 
  

Art. 11. iNCETAREA CONTRACTULUI 
   

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 
   - prin ajungerea la termen; 
   - prin acordul de vointa al partilor; 
   - prin rezilierea de catre una dintre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre cealalta parte; 
   - ca urmare a pieirii lucrului arendat; 
   - ca urmare a desfiintarii titlului ARENDATORULUI; 
   - ca urmare a instrainarii bunurilor cu respectarea conditiilor din contract. 
    incheiat astazi .......... in ....... exemplare. 

ARENDATOR,     ARENDAS,Data adaugarii: 16.11.2006Sursa

Vizitatori Counter

002058070
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
7289
8524
15813
1993972
63984
0
2058070

IP-ul tau: 35.172.217.40
Server Time: 2019-12-09 21:08:39