AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE SI A ASOCIATILOR FAMILIALE

User Rating:  / 0
PoorBest 
Autorizarea necesară pentru desfăşurarea de activităţi economice in mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea Asociaţiilor Familiale se eliberează la ce-rerea persoanei fizice care doreşte să desfăşoare activităţi economice sau a persoanei care iniţiază A.F.-ul:
1) In situaţia când se desfăşoară activitatea în cadrul dreptului de stabilire, se eliberează de către primarii localităţilor sau ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a eăror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa solicitantii;
2) Atunci când se desfăşoară activităţi de prestări de servicii, actele se eliberează de primarii localităţilor sau ai sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială solicitanţii prestează activităţi.
Primaria este obligată, ca în termen de 10 zile de la data înregistrarii cereri, de autorizare sau de la data înregistrării cererii de completare a autorizarii să elibereze autorizaţia sau copia certificatului, în situatia completări autorizaţiei.
Elementele obligatorii ale unei autorizaţii sunt următoarele: datele de identificare ale emitentului de autorizatie; elementele de identificare ale persoanei fizice ce va desfăşura activităţi economice în mod independent sau ale acelei persoane fizice din iniţiativa căreia se înfiinţează Asociaţia Familiala şi a membrilor acesteia; activitatea principală şi activităţile secundare pentru care se elibereaza autorizaţia şi codurile conform Clasificării activităţilor din economia naţională • CAEN, conform HG nr. 656/1997, actualizat prin Ordinul Preşedintelu:
Institutului Naţional de Stat nr. 601/2002 - clasa de 4 cifre; locul desfaşurări activitâţii principale şi a celor secundare, atunci când este cazul; data eliberâri: autorizaţiei şi numărul de înregistrare al acesteia.
Dacă persoanele fizice, cetăţeni români sau cetăţeni străini ce provin din statele membre ale U.E. şi din statele ce aparţin Spaţiului Economic European care exercită o activitate economica conform Legii 300/2004, într-un stat membru al U.E. sau unul din Spaţiul Economic European, unde persoanele sunt stabilite şi doresc să desfăşoare activităţi economice şi în România, în contextul prestării de servicii, autorizarea care este cerută conform prezentei legi va fi eliberată de primarii conform cererii şi a documentelor justificative a faptului că a desfaşurat şi în statul de provenienţă în mod legal activitatea pentru care solicită autorizarea şi în România.
Actele care vor trebui să însoţească cererea sunt cele care dovedesc faptul ca persoana solicitantă a desfaşurat sau desfaşoară activitatea respectivă şi în statul de provenientă în mod legal, în copie tradusă şi legalizată la primăria ce are competenţă de a elibera autorizaţia. Persoana fizică care desfăşoară activităţi în mod independent şi A.F.-urile nu pot deţine decât o singură autorizaţie care poate fi completata ulterior emiterii, atunci când se mai desfăşoară o altă activitate sau mai multe care nu au fost trecute iniţial în autorizatie.
La cererea persoanei fizice care desfăşoara activitatea econornică in mod independent sau a persoanei fizice care a iniţiat înfiinţarea A.F.-ului, poate fi anulata autorizaţia - printr-o cerere de renunţare la activitate sau anularea se mai produce atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 (vezi numărul precedent din revista AgroTerra).
In termen de 15 zile de la data înregistrării cererii la autoritatea administraţiei publice emitente, cererea de renunţare la activitate trebuie soluţionată. Persoanele îndreptăţite a depune cerere de renunţare la autorizaţie sunt:
- persoanele fizice ce desfaşoară activităţi economice în mod independent;
- reprezentantul legal a) A.F-ului.
Emitentul are obligaţia ca, lunar, sa transmita Oficiului Registrului Comerţului cazurile de anulare a autorizaţiilor şi originalele certificatelor de înregistrare. Acest lucru trebuie transmis în mod obligatoriu şi organelor fiscale competente aflate în raza teritorială a autorităţilor publice emitente. In momentul anulării autorizaţiei, PFA-ul sau A.F.-ul sunt radiate şi din Registrul Comertului.
Anularea autorizaţiei mai are loc şi atunci când autorizaţia este eliberata făra respectarea prevederilor legale. Dacă una dintre condiţiile de autorizare nu este îndeplinită, autoritatea ce a emis autorizaţia va fi notificata în vederea anulării autorizaţiei daca acea cerinţă nu poate fi îndeplinită sau dacă persoanele prevăzute de lege nu schimba situaţia în vederea clarificării acestui aspect.

Data adaugarii: 28.12.2006Sursa Agro Terra 

Vizitatori Counter

002071838
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
2560
10435
29581
1993972
77752
0
2071838

IP-ul tau: 35.170.81.210
Server Time: 2019-12-11 06:36:39